Współpraca

Jestem otwarta na współpracę z firmami i markami oferującymi produkty z zakresu beauty, ale nie tylko. 
Chętnie podejmę się współpracy opierającej się na:
- recenzowaniu otrzymanych produktów (współpraca barterowa);
- redagowaniu artykułów dotyczących danej marki lub firmy;
- organizowaniu konkursów dla danej marki lub firmy.

Moje opinie o testowanych produktach są zgodne z prawdą i moimi odczuciami. Zapewniam rzetelną, ale subiektywną, ocenę.
Nie podejmuję się współpracy z markami i firmami, które starają się narzucić ocenę produktu oddanego do testu!

Osoby i firmy zainteresowane współpracą proszę o kontakt: wrednazwyboru@gmail.com

*   *   *

I'm open to collaboration with brands and companies related, mostly but not exclusively, to beauty field.
I am willing to cooperate on the following levels:
- reviewing the products (barter cooperation);
- writting articles concerning the brand or company;
- organizing contests for the brand or company.

My reviews are consistent with the truth and my opinion. I ensure the thorough but subjective assessement.
I am not cooperating with brands and companies which try to dictate the appraisal of their products.

Should you be interested in cooperation, please contact me: wrednazwyboru@gmail.com

*  *  *
Współpracowałam z  *  I've collaborated with
              
                 
      
                 
              
                                              
       
        
         
      
       
    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze i obserwacje. To bardzo wiele dla mnie znaczy.

Za każdy przemyślany komentarz odwdzięczam się tym samym.
Nie mam nic przeciwko wzajemnej obserwacji, pod warunkiem, że masz zamiar zaglądać na bloga i vice versa.
Jeśli obserwujesz, daj znać w komentarzu.

***

I appreciate all the comments and followers. It means the world to me.

If you leave a well-thought-out comment I will comment back.
I don't mind following each other, as long as you are willing to visit my blog and vice versa.
If you join to my followers, please let me know in a comment.